วัดศรีอุบลรัตนาราม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย adminฝึกงาน01   
วันพุธที่ 12 มกราคม 2011 เวลา 01:24
 วัดศรีอุบลรัตนาราม
·     ประวัติ
วัดศรีอุบลรัตนาราม  ตั้งอยู่ที่  ๑๒๙  ถนนอุปราช  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 
สร้างเมื่อพุทธศักราช  ๒๓๙๘  ปีเถาะ  จุลศักราช  ๑๒๑๗  ร.ศ.  ๗๔  เป็นปีที่ ๕  ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ         พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔)  สถานที่ตั้งวัด  เดิมเป็นสวนของท่านอุปฮาดโท (ต้นตระกูล  ณ  อุบล)  ซึ่งท่านเป็นพระบิดาของพระอุบลเดชประชารักษ์ (เสือ ณ อุบล) ซึ่งเป็นกรมการเมืองอุบลราชธานี  และมีจิตศรัทธาอันแรงกล้าบริจาคสวน  มีเนื้อที่ประมาณ  ๒๕  ไร่  สำหรับสร้างวัดในสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกาย  ซึ่งเป็นค่านิยมของเจ้านายในสมัยนั้น และถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากเมื่อได้ถวายที่ดินให้กับสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกาย  ซึ่งเป็นคณะสงฆ์ใหม่ที่เพิ่งสถาปนาขึ้นในตอนปลายรัชกาลที่ ๓  โดยพระวชิรญาณเถร (รัชกาลที่ ๔ เมื่อทรงผนวช)  
ในสมัยนั้นมีพระเถระที่สำคัญมาประจำอยู่ที่     วัดสุปัฏนาราม  ๒  รูป  คือ  ท่านพันธุโล (ดี)  และท่านเทวธัมมี (ม้าว)  พระอุปฮาดโทพร้อมด้วยบริวารและคณะญาติได้ประกอบพิธีกรรมประชุมคณะสงฆ์  และฝ่ายคฤหัสถ์ผู้ใหญ่ในเมืองอุบลราชธานี    มีการกล่าวถวายที่ดินต่อหน้า      พระเถระยกให้เป็นสมบัติในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นที่ตั้งวัด  ในยามราตรีกาลของวันนั้นเกิดนิมิตประหลาดขึ้น คือ      มีแสงสว่างพวยพุ่งขึ้นเป็นสีเหลืองทองภายในบริเวณสวนนั้น  จึงได้ถือนิมิตมงคลนี้ตั้งชื่อ“วัดศรีทอง”
·     ความสำคัญของวัด

วัดศรีอุบลรัตนาราม  ตั้งอยู่ที่  ๑๒๙  ถนนอุปราช  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี พระราชทานยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง  ชั้นตรี  ชนิดสามัญ  เมื่อวันที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หลังจากนั้นวัดก็ได้พระราชทานผ้ากฐินเป็นประจำทุกปี  พระเทวธัมมี (ม้าว)  เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก  (ซึ่งท่านเป็นลัทธิวิหาริกของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๔  เมื่อครั้งทรงผนวชที่วัดบวรนิเวศวิหาร)  และท่านได้นำประชาชนสร้างโบสถ์หลังแรกสำเร็จ  และได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมาเป็นสำนักอุปสมบทของพระภิกษุ สามเณรทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่อุปสมบทในอุโบสถหลังนี้เป็นครั้งแรก  ซึ่งถือเป็นนาคชัยมีอยู่  ๔  รูป  คือ  ๑. ท่านเจ้าคุณพระอริยกวี (อ่อน)      ๒.  พระอาจารย์สีทา  ส่วนรูปที่ ๓ และรูปที่ ๔  ไม่สามารถหาหลักฐานชัดเจนได้  ต่อมาได้เป็นที่บรรพชาอุปสมบทของท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจน.โท  จันทร์) และท่านธม.มธโร (แสง)

 
บรรดาพระเถระผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณทั้งฝ่ายคันถธุระและวิปัสสนาธุระ  ซึ่งได้บรรพาชา      
อุปสมบทในอุโบสถ์หลังเดิมนี้  ที่ควรนำมากล่าวไว้ในที่นี้คือ  สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติส.โส อ้วน), พระอาจารย์สีทา   ชยเสโน,  พระอาจารย์เสาร์  กน.ตสีโล,  พระอาจารย์มั่น  ภูริทต.โต,  พระสังฆรักขิต (พูน),  พระราชมุนี (ศรี),     พระศาสนดิลก (ชิตเสโน  เสน),  พระปราจีนมุนี  (จน.ทูปโม  เพ็ง),  พระธรรมเสนานี (เงิน),  พระปัญญาพิศาลเถระ (หนู),  พระเทพสิทธาจารย์ (จันทร์)  เป็นต้น
              การก่อสร้างอุโบสถหลังปัจจุบัน  ได้รับบริจาคทรัพย์จากท่านผู้หญิงตุ่น  โกศัลวิตร  และได้รับการ
สนับสนุนด้วยดีจากสมเด็จพระสังฆราชทั้ง  ๒  องค์  ในสมัยนั้นคือ  สมเด็จพระสังฆราช (อยู่  ญาโณทยมหาเถระ)    วัดสระเกศ  เป็นองค์ผูกดวงประทานฤกษ์  และสมเด็จพระสังฆราช จวน  อุฏฐายีมหาเถระ  เมื่อครั้งดำรงยศเป็นสมเด็จพระมหาวีรวงศ์  วัดมกุฏกษัตริยาราม เป็นองค์วางศิลากฤษ์  เมื่อวันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๐๘  และทรงเป็น ประธานสงฆ์ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาผูกพัทธสีมาอุโบสถ   เมื่อวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๑๑
              สำหรับรูปทรงอุโบสถหลังนี้  ได้ถอดแบบจำลองมาจากพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  กรุงเทพมหานคร  และในพิธีฉลองสมโภชฝังลูกนิมิตและยกช่อฟ้า    ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กราบบังคมทูลเชิญ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ได้เสด็จมาทรงประกอบพิธีดังกล่าวในวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๑๑  กับทั้งทูลถวายอุโบสถหลังนี้ให้อยู่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้า   ลูกเธอเจ้าฟ้าหญิง
อุบล   รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดศรีอุบลรัตนาราม”
 

ผอ.พศ. และผู้บริหารระดับสูง

   
          นายพนม  ศรศีลป์
    ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา
            แห่งชาติ 
        ประวัติ และผลงาน
         ผู้บริหารระดับสูง

บุคลากร พศ.จ.อุบลฯ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ดวน์โหลดแบบฟอร์ม

จำนวนผู้ชม(เริ่มนับ12/11/2515)

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3
mod_vvisit_counterYesterday53
mod_vvisit_counterThis week301
mod_vvisit_counterLast week777
mod_vvisit_counterThis month301
mod_vvisit_counterLast month1890
mod_vvisit_counterAll days13503

We have: 1 guests online
Your IP: 54.144.108.92
 , 
Today: พ.ค. 03, 2016

การดำเนินงานในงบปี 54