ข่าวกิจกรรมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี
คำถวายเทียนพรรษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย satnon   
วันพุธที่ 01 สิงหาคม 2012 เวลา 20:36


       
               คำถวายเทียนพรรษา


นะโม     ตัสสะ     ภะคะวะโต     อะระหะโต     สัมมาสัมพุทธัสสะ    (ว่า ๓ จบ)
ยัคเฆ  ภันเต,  สังโฆ    ปะฏิชานาตุ,    มะยัง   ภันเต,   เอตังปะทีปะยุคัง,    สะปะริวารัง,  เตมาสัง, พุทธัสสะ   ปูชะนัตถายะ,  อิมัสสะมิง   อุโปสะถาคาเร,  นิยยาเทมะ,  สาธุ  โน  ภันเต,  อะยัง  เตมาสัง,  พุทธัสสะ    ปูชะนัตถายะ,  ปะทีปะยุคัสสะ,  ทานัสสะ,  อานิสังโส,  อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง,   หิตายะ,  สุขายะ,  สังวัตตะตุ.

คำแปล

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ขอพระสงฆ์โปรดรับทราบ  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ทรงพระกรุณาโปรดให้  ..................................................   เป็นผู้แทนพระองค์    เป็นผู้ถวายเทียนพรรษาพร้อมกับของบริวารนี้ไว้   ณ   พระอุโบสถนี้    เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดกาลพรรษา  ขออานิสงส์แห่งการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชา  ตลอดกาลพรรษานี้    จงสำเร็จตามพระประสงค์ทุกประการ  ฯ


http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=6103:2012-07-31-14-27-32&catid=25:2008-09-16-16-33-35&Itemid=219

คำถวายเทียนพรรษา (ทั่วไป)


--------------------------------------------------------------------------------

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตัง ปะทีปะยุคัง สะปะริวารัง เตมาสัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ อิมัสมิง อุโปสะถาคาเร นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง เตมาสัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ ปะทีปะยุคัสสะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ


คำแปล
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวาย เทียนคู่นี้ พร้อมกับของบริวารไว้ ณ พระอุโบสถนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษา ขออานิสงส์แห่งการถวายคู่เทียน เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

http://www.poonporn.com/stories/giveword.html

เอกสารที่แนบ
Download this file (6103_TienPansa.pdf)คำถวายเทียนพรรษา[ ]34 Kb
 

ผู้บริหารระดับสูง พศ.

   
 นายนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์
 ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
       ประวัติ และผลงาน

บุคลากร พศ.จ.อุบลฯ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ดวน์โหลดแบบฟอร์ม

การดำเนินงานในงบปี 54


เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์


      รายละเอียดเพิ่มเติม