เจ้าคณะภาค ๑๐ เป็นประธานฉลองเปรียญธรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย satnon   
วันจันทร์ที่ 15 กรกฏาคม 2013 เวลา 03:50
"
     วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ณ  วัดปากน้ำ(บุ่งสระพัง)  ตำบลกุดลาด  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  พระพรหมสิทธิ   เจ้าคณะภาค ๑๐  เป็นประธานในพิธีฉลองเปรียญธรรม  และมอบทุนการศึกษา แก่พระภิกษุ สามเณรผู้สอบไล่ได้ประโยค ๑-๒ ถึงประโยค ป.ธ.๙ ในจังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน ๑๓๔  รูป  และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักศาสนศึกษาดีเด่น และผู้ให้การอุปถัมภ์การศึกษา คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖      ซึ่งในภาคเช้าเป็นขบวนแห่ พระภิกษุ สามเณร ผู้สอบไล่ได้ ประโยค ๑-๒ ถึงประโยค ป.ธ. ๙  อย่างยิ่งใหญ่  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางจารุณี  วาจรัต  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี นำข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีสนองงานคณะสงฆ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากพระมหาวิมาน กนฺตสีโล  รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ(บุ่งสระพัง) 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมหนองขุ่นวิทยา แผนกสามัญศึกษา
อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี /ภาพ

อัครนันท์  นนทา พศจ.อุบลราชธานี /ข่าว


   
 

ผู้บริหารระดับสูง พศ.

   
 นายนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์
 ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
       ประวัติ และผลงาน

บุคลากร พศ.จ.อุบลฯ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ดวน์โหลดแบบฟอร์ม

การดำเนินงานในงบปี 54


เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์


      รายละเอียดเพิ่มเติม