โครงการส่งเสริมประเพณีทำบุญตักบาตรและถวายดอกบัวเป็นพุทธบูชา ทุกวันอาทิตย์ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พิมพ์
เขียนโดย satnon   
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษจิกายน 2019 เวลา 04:02       วันที่ ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๖.๓๐  น.  ณ ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี  นายวิรอด  ไชยพรรณา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานจุดูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยประกอบพิธี ไหว้พระ  รับศีล และ นำข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาขน นักเรียนนักศึกษา ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และใกลเเคียง ทำบุญตักบาตร  ตามโครงการส่งเสริมประเพณีทำบุญตักบาตรและถวายดอกบัวเป็นพุทธบูชา ทุกวันอาทิตย์ที่มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง ซึ่งดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๓ โดยพระเพทวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นองค์ประธานสงฆ์  นำพระสงฆสามเณรจากวัดในเขตเทศบาลออกรับบิณฑบาตร  ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมทุกวันอาทิตย์ 
อานนท์  ถ่ายภาพ  สมศักดิ์  รายงาน