พศจ.อุบลฯ ประชุมจัดทำคำของบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พิมพ์
เขียนโดย satnon   
วันจันทร์ที่ 18 พฤษจิกายน 2019 เวลา 08:06


   วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี  นายวิรอด  ไชยพรรณา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจัดทำคำของบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  เมื่อจัดทำคำของบประมาณเรียบร้อยแล้วเสร็จจะได้ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อไป  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี เน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อนำพาสู่องค์กรแห่งคุณธรรมต้นแบบตามโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งขาติ
วีระชัย  ประสาน  ถ่ายภาพ/ข่าว