พิธีเจริญชัยมงคลคาถารับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และคำสั่งเจ้าคณะอภาค ๑๐ พิมพ์
เขียนโดย satnon   
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษจิกายน 2019 เวลา 01:56
พิธีเจริญชัยมงคลคาถา ต้อนรับพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก แต่งตั้ง รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี และแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จำนวน ๓ รูป


วันจันทร์ที่ ๑๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๒๐.๐๙ น. ณ วิหารพระบถ  วัดกลาง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี นายวิรุจ  วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฝ่ายฆาราวาสในพิธีเจริญชัยมงคลคาถารับพระบัญชา และอ่านพระบัญชาสมเด็จพระสัง.ฆราช แต่งตั้ง พระครูวิสิฐ์พัฒนาภรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร เจ้าคณะอำเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี และในวันอังคารที่ ๑๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๗.๐๙ น. พิธีเจริญชัยมงคลคาถา และอ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช  แต่งตั้ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวนารามพระอารามหลวง  จำนวน ๓ รูป ได้แก่  พระครูธรรมธร  ศิริวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  สิริวฑฺโน  พระวงศธร  ปญญาวโร  พระมหาดำรง  ธมฺมธโร ดร. และในคราวเดียวกันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัด   อ่านคำสั่งเจ้าคณะภาค  ๑๐  แต่งตั้ง พระครูสารกิจโกศล ดร. รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี   โดยนายวิรอด  ไชยพรรณา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี นำข้าราชการสนองงานคณะสงฆ์ ในการดำเนินการจัดพิธีในครั้งนี้
เครดิตภาพจาก ชมรมช่างภาพอุบลราชธานี /นายวีระชัย  ข่าว

ภาพวันที่ ๑๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ขอบคุณชมรมช่างภาพอุบลราชธานีภาพวันที่ ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ขอบคุณภาพจากชมรมช่างภาพอุบลราชธานี