ผอ พศจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พิมพ์
เขียนโดย satnon   
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษจิกายน 2019 เวลา 03:23

วันที่ ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒   เวลา  ๑๒.๐๐  น.  ณ วัดป่าพงษ์มณีคำ  ตำบลนาคำ  อำเภอศรีเมืองใหม่  นายวิรอด  ไชยพรรณา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมด้วยนายอัครนันท์  นนทา  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์  นายชาครินต์  บุญช่วย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ หน.งานคุ้มครองพระพุทธศาสนา นายปฏิเวช  มากานนท์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  หน.งานศาสนสถานและศาสนาสมบัติ และนายบุญยัง  สุวรรณเดชากุล  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  พร้อมด้วยปลัดอำเภอศรีเมืองใหม่ที่รับผิดชอบพื้นที่  เข้าตรวจสอบและแนะนำในการแก้ไขปัญหากรณีการขอใช้ที่ดินในการสร้างวัดไม่ตรงกับเอกสารสิทธิ์ ซึ่งในการนี้ผู้สร้างวัดได้ดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป
ชาญณรงค์  ศรีธรรม   ถ่ายภาพ  /ชาครินต์  บุญช่วย  ข่าว