ประชุมเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการ "หมู่บ้านรักษาศีลห้า" จังหวัดอุบลราชธานี พิมพ์
เขียนโดย satnon   
วันศุกร์ที่ 22 พฤษจิกายน 2019 เวลา 02:51

     วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดป่าห่องเตย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นายวิรอด ไชยพรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางเพลินพิศ น้อยคนดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ และนางสาวเณศนัจฎา ชุมนุม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ หน.งานเผยแผ่ฯ ร่วมประชุมกับคณะสงฆ์ อำเภอเดชอุดม โดยพระครูเวตวันวรกิจ เจ้าคณะอำเภอเดชอุดม เป็นปรธานการประชุม พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ทายกทายิกาวัดป่าห่องเตย และภาคส่วนราชการ เอกชนที่เกียวข้องในการเตรียมจัดนิทรรศการโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ช่วงต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒  ต่อไป
ชาญณรงค์ ศรีธรรม ถ่ายภาพ /รายงาน