พระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ ชุด ภ.ป.ร. และชุด ส.ก พิมพ์
เขียนโดย admin   
วันพฤหัสบดีที่ 06 กันยายน 2018 เวลา 02:09
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ผู้ทรงเป็นองค์ประธานการสร้าง  พระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ  ชุด ภ.ป.ร. และชุด ส.ก. เพื่อทรงพระราชทานถวายวัดป่านานาชาติ ตำบลบุ่งหวาย  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ได้รับประทานพระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ  จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
(อัมพร  อมฺพโร)  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม  เพื่ออัญเชิญไปถวายวัดป่านานาชาติ
ตำบลบุ่งหวาย  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ ๓  กันยายน  ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๙ น. ณ อาคารศาลาปฏิบัติธรรม  วัดป่านานาชาติ  ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประกอบพิธีอัญเชิญ พระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ  ชุด ภ.ป.ร. และชุด ส.ก ถวายพระครูอุบลภาวนาวิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ พร้อมคณะสงฆ์ วัดป่านานาชาติ ในการนี้พระเทพวราจารย์   เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นองค์กล่าวสัมโมทนียกถา และนายวิรอด  ไชยพรรณา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานความเป็นมาของการสร้าง พระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ  ชุด ภ.ป.ร. และชุด ส.ก. โดยข้าราชการ ทหาร  ตำรวจ และประชาชน ได้ให้การต้อนรับและร่วมพิธีอัญเชิญในครั้งนี้ จำนวนมาก