สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดประจำปี 2563 พิมพ์
เขียนโดย kittiya   
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2020 เวลา 08:25


วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายวิรอด ไชยพรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม นางเพลินพิศ น้อยคนดี ผอ.กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ และนายปฏิเวช มากานนท์ นายแสนพล บุญสมยา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด ประจำปี 2563 แก่วัดที่ได้รับการจัดสรรในอำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอโพธิ์ไทร รวมจำนวน 10 วัด ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จากเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองให้ความอนุเคราะห์สถานที่ประชุม และอำนวยความสะดวกขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ซึ่งในการจัดการประชุมได้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยล้างมือด้วยแอลกอฮอร์เจล และสวมหน้ากากทุกคน ในการนี้ ได้ถวายเจลล้างมือ จำนวน 50 ขวด และหน้ากากผ้า จำนวน 140 ชิ้น แด่เจ้าอาวาสวัดทั้ง 10 วัด เพื่อนำไปใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ต่อไป