สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด ประจำปี 2563 พิมพ์
เขียนโดย kittiya   
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2020 เวลา 07:53

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบ ลราชธานี โดย นายวิรอด ไชยพรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางเพลินพิศ น้อยคนดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ และ นายปฏิเวช มากานนท์ นายแสนพล บุญสมยา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด ประจำปี 2563 แก่วัดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนฯในอำเภอสว่างวีระวงศ์ จำนวน 4 วัด ณ วัดทุ่งศรีเจริญ ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระครูวีระวงศ์บรรหาร เจ้าคณะอำเภอสว่างวีระวงศ์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเจริญ ให้ความเมตตานุเคราะห์สถานที่ประชุม ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ซึ่งในการจัดการประชุมได้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยล้างมือด้วยแอลกอฮอร์เจล และสวมหน้ากากทุกคน ในการนี้ ได้ถวายหน้ากากผ้า จำนวน 42 ชิ้น แด่เจ้าอาวาสวัดทั้ง 4 วัด เพื่อนำไปใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ต่อไป