สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจพื้นที่เพื่อขอตั้งวัด พิมพ์
เขียนโดย kittiya   
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2020 เวลา 08:19

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายวิรอด ไชยพรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมด้วย นางเพลินพิศ น้อยคนดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ และ นายปฏิเวช มากานนท์ นายแสนพล บุญสมยา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เดินทางไปตรวจสอบการรายงานขอตั้งวัด ณ ที่พักสงฆ์สิทธิราษฎร์อัมพวัน บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี