สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ร่วมตรวจการคณะสงฆ์ พิมพ์
เขียนโดย kittiya   
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2020 เวลา 13:58


วันพุธที่ 11 มิถุนายน​ 2563 เวลา นายวิรอด ไชยพรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางเพลินพิศ น้อยคนดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ นายชาครินต์ บุญช่วย และนายบุญยัง สุวรรณเดชากุล ลงพื้นที่ร่วมตรวจการคณะสงฆ์ นำโดย พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี และคณะสงฆ์ ประจำปี 2563 ในช่วงเช้า ณ วัดเวตวัน อำเภอเดชอุดม พระครูเวตวันวรกิจ เจ้าคณะอำเภอเดชอุดมให้การต้อนรับ ช่วงบ่าย ณ วัดทุ่งศรีเจริญ ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ พระครูวีระวงศ์บรรหาร ถวายการต้อนรับ คณะตรวจการฯได้ถวายคำแนะนำ และกำหนดนโยบาย การพัฒนางานกิจการคณะสงฆ์ งานปกครอง งานศาสนสงเคราะห์ด้านต่างๆ ในช่วงบ่ายนายอำเภอสว่างวีระวงศ์ ได้เข้ามาร่วมรับงานและถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการในที่ประชุม การตรวจการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี