ขอเชิญร่วมกิจกรรม "โครงการทดสอบความรู้เบื้องต้นทางพระพุทธศาสนา พิมพ์
เขียนโดย kittiya   
วันพุธที่ 01 กรกฏาคม 2020 เวลา 11:22


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมกิจกรรม "โครงการทดสอบความรู้เบื้องต้นทางพระพุทธศาสนาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 " ระหว่างวันที่ 1 - 7 กรกฏาคม 2563 โดยทุกท่านสามารถเข้าร่วมทำแบบทดสอบได้ที่
>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJibqClaYnfbqA0KMk-kqtmUdzX5jX7hxQ4FiRwWHR5wTeug/viewform?usp=send_form
>> http://ubn.onab.go.th/
ทุกท่านที่ผ่านกิจกรรมทดสอบความรู้เบื้องต้นทางพระพุทธศาสนาจะได้รับเกียรติบัตร