สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่นำช่างรังวัดปักหมายหลักเขตจากการยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินวัดหนองบักเล ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

      วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางณภัค  เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาบให้นายวีระชัย  ประสาร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายวงศ์สถิตย์ ศุภสุข นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ นำช่างรังวัดปักหมายหลักเขตจากการยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินและลงนามรับรองแนวเขตวัดหนองบักเล ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 274,773