สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

      วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายบุญยัง สุวรรณเดชากุล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่องการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธฯ/พัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ และพัฒนานโยบายสาธารณะในระดับพื้นที่ ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมศูนย์อนามัย เขต ๑๐ อุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 274,823