พศจ.อุบลราชธานี ตรวจสอบการขอกันเขตจัดประโยชน์ที่ดิน การขอปฏิสังขรณ์วัดร้าง อำเภอม่วงสามสิบ และประสานการออกโฉนดวัดร้าง อำเภอเขื่องใน

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
   นางณภัค  เทียนชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้
   - เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแสนพล  บุญสมยา นายวีระชัย ประสารนักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ราวมกับเจ้าหน้าที่กองพุทธศาสนสถาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง ร่วมตรวจสอบแนวเขตจากการขอกันเขตจัดประโยชน์ที่ดินวัดศรีสง่านาดี ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการตรวจสอบเบื้องต้น กองพุทธศาสนสถานของให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง ส่งเอกสารเพิ่มเติม เนื่องจากแผนผังไม่ตรงตามที่ขอกันเขตจัดประโยชน์
   - เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวีระชัย ประสาร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบการขอปฏิสังข์วัดร้าง (ร้าง) หรือวัดดอนประทาย (ร้าง) ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการตรวจสอบเบื้องต้น เสนสอยู่ในพื้นที่ตามเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ และไม่มีการจัดประโยชน์วัดร้างแต่อย่างใด และจะได้เสนอท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามหนังสือถึง เจ้าคณะภาค 10 ต่อไป
   - เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวีระชัย ประสาร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ประสานงานประกาศแจกโฉนดที่ดิน ๓๐ วัน วัดท่าชี (ร้าง) และวัดกวางคำ  ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยประสานรับเอกสารประกาศ ออกโฉนด ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขื่องใน ไปปิดประกาศ ณ ที่ทำการอำเภอเขื่องใน สำนักงานเทศบาลเขื่องใน สำนักงานเทศบาลห้วยเรือ กำนันตำบลเขื่องใน.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 67,346