พศจ.อุบลราชธานี ออกเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ (สอบนักธรรมชั้นโท เอก) ประจำวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นางณภัค เทียนชัยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ออกเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ สนามสอบ ดังต่อไปนี้
๑.วัดแสงเกษม อ.เดชอุดม
๒.วัดวารินทราราม อ.วารินชำราบ  
๓.วัดสุปัฎนาราม (ธ) อ.เมืองอุบลราชธานี    ซึ่งในการนี้ พระครูปลัดพีระพงษ์ พีรวํโส  ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวงไ้ด้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดแสงเกษม และวัดวารินทราราม ด้วย.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 67,361