จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีสวดมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕

   วันศุกร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  นางณภัค  เทียนชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสมศักดิ์  ศิริสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี  จัดพิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕  โดยมีนายพงศ์รัตน์  ภิรมณ์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัย  และร่วมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมด้วยนางศลิษา  ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี  นายสมเพชร สร้อยสระคู , นายวิรุจ วิชัยบุญ ,นายศุภภิมิตร เปาริก , นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง ๔ ท่าน  หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทน และพุทธศาสนิกชน  ร่วมพิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ อย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งได้จัดพิธีและดำเนินกิจกรรม ณ วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด ๔ วัด ประกอบด้วย  วัดมณีวนาราม  วัดมหาวนาราม วัดพระธาตุหนองบัว  และวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง  ทั้งนี้ การจัดพิธีดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19)ของกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 77,510