พศจ.อุบลราชธานี กราบถวายสักการะพระเถระ ขอพรเพื่อความสิริมงคลเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕

   วันพุธที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๖๕  นางณภัค  เทียนชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมด้วย  นางเพลินพิศ  น้อยคนดี  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์  นำบุคลากรในสังกัด  เข้ากราบถวายสักการะขอพร  พระศรีวิสุทธิมุนี  รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี   เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ  ณ  วิหารหลวงพ่อเงินวัดปากน้ำ   ตำบลกุดลาด  อำเภอเมืองอุบลราชธานี   ,พระปัญญญาวชิรโมลี  อนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล  ของมหาเถรสมาคม  ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย    เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม(ธ)  อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี , พระครูเกษมธรรมมานุวัตร  เจ้าคณะอำเภอตระการพืชผล  เจ้าอาวาสวัดเกษมสำราญ  ตำบลเกษม  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อความเป็นสิริมงคล  เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๕.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 77,535