พศจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ชี้แจง ถวายความรู้ การใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนบูรณะฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จังหวัดอุบลราชธานี ในเขตอำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอตระการพืชผล

   วันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางเพลินพิศ น้อยคนดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ชี้แจง ถวายความรู้ แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณและการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนบูรณะฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในเขตอำเภอศรีเมืองใหม่ คือวัดขวัญมงคล ตำบลวาริน และอำเภอตระการพืชผล ประกอบด้วย ๑.วัดเกษมสำราญ ตำบลเกษม ๒.วัดนาตาหมุด ตำบลขามเปี้ย จังหวัดอุบลราชธานี.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 126,683