สำนักงานพระพุทธศาสนา​จังหวัด​อุบล​ราชธานี​ ออกไปดำเนินการเรื่อง การขอรังวัดออกโฉนดที่ดินวัดโพธิ์สว่าง ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

   วันพุธ​ที่ ๑๔ กันยายน​ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐​ น.​ นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี​ มอบหมาย​ให้​นายแสนพล บุญสมยา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ​ ลงพื้นที่ไปดำเนินการ เรื่อง การขอรังวัดออกโฉนดที่ดินวัดโพธิ์สว่าง  ณ พื้นที่วัดโพธิ์สว่าง ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดย ที่ดินแปลงที่ขอรังวัดแห่งนี้ตามแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศปรากฏมีคลองน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นผ่ากลางแปลงทีี่ดิน ทั้งนี้ ได้รับข้อมูลและอำนวยความสะดวกจากพระอธิการประพัฒน์ ธีรสาโร เจ้าอาวาสวัดโพธิ์สว่าง พร้อมทายกวัดโพธิ์สว่าง เป็นอย่างดี.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 160,709