สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดป้ายหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

   วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยพระวิโรจน์รัตโนบล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระพิพัฒน์วชิโรภาส เจ้าอาวาสวัดวังอ้อ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย  พระครูอุดมปุญญาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอบุณฑริก ร่วมประกอบพิธีเปิดป้าย หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ห้วยข่า ณ วัดบกมันแกว บ้านบก ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก เพื่อเป็นศูนย์ประสานงาน และขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลห้วยข่า กับทุกภาคส่วนต่อไป
   โดยมี นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอบุณฑริก เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสมศักดิ์  ศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 160,722