สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญมหาสังฆทานและฉลองอายุวัฒนมงคลครบรอบ ๖๐ ปี ๓๓ พรรษา "พระครูภาวนาญาณรังษี"

   วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางณภัค  เทียนชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี  มอบหมายให้นางเพลินพิศ  น้อยคนดี  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  เข้าร่วมพิธีและอำนวยความสะดวกในพิธีทำบุญมหาสังฆทานและฉลองอายุวัฒนมงคลครบรอบ ๖๐ ปี ๓๓  พรรษา "พระครูภาวนาญาณรังษี" เจ้าอาวาสวัดช่องเม็กธรรมาราม  เจ้าคณะอำเภอสิรินธร-บุณฑริก (ธรรมยุต)  โดยมี นายศุภภิมิตร  เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานในพิธี  พระครูสุวรรณโพธิเขต เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิ์ศรีสุวรรณ  เป็นประธานสงฆ์  หลวงพ่อสว่าง  กลฺยาโณ  เจ้าอาวาสวัดป่าคำเจริญ  เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา  ซึ่งมีนายชินวัต  ทองปรีชา  นายอำเภอสิรินธร  หัวหน้าส่วนราชการ  พุทธศาสนิกชน  เข้าร่วมในพิธี  ณ  วัดช่องเม็กธรรมาราม  ตำบลช่องเม็ก  อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 160,650