สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอของคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี

   วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางณภัค เทียนชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ศิริสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอของคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ณ ชั้นล่างของศาลาพระพุทธอนันต์ชินะ วัดมณีวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 160,692