คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี (กลุ่มนำร่องภาคสมัครใจ) ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายวิรอด ไชยพรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางเพลินพิศ น้อยคนดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ และนายสมศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมบุคลากรในสังกัด  ร่วมให้กำลังใจและสังเกตการณ์ การเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี (กลุ่มนำร่องภาคสมัครใจ) จำนวน  9  รูป  เข็มที่ 2  โดยมีพระครูโกศลวิหารคุณ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี  นำพระภิกษุสงฆ์รวม ๙ รูป เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นวัคซีนจาก SINOVAC  จากการสอบถามผลหลังจากการรับวัคซีนในเข็มแรกพระทุกรูปไม่มีอาการข้างเคียงใด ๆ   ณ พุทธสถานพรหมวชิรญาณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 49,484