พศ. ร่วมกับสำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๐ มอบถวายเจลแอลกอฮอล์แก่คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๖ ตุลาคม๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๐ โดยการสนับสนุน จาก กลุ่มสยามกลการ และ บริษัท สยามแอดวานซ์ เทคโนโลยี่รีเลชั่นชิป จำกัด ภายใต้โครงการ “BYD Care” มอบถวายเจลแอลกอฮอล์ และ หน้ากากอนามัยแก่คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี โดยพระธรรมราชานุวัตร(สุทัศน์ ป.ธ.๙,ดร.) เจ้าคณะภาค๑๐ วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ มอบหมายให้ พระศรีรัตโนบล(สุริโย ป.ธ.๙,ผศ.ดร.) ประธานที่ปรึกษากองงานเลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๐ พร้อมด้วย พระมหาอภิลักษณ์ ปัญญาวโรป.ธ.๙ เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๐ และพระมหาคนอง ปคุโณ ดร. เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๐ เป็นตัวเเทนมอบถวาย เเก่พระมหานิกร โสภโณ ป.ธ.๙ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เเละพระครูปลัดพีระพงศ์ กิตฺติวีโร เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวเเทนเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบทั้งนี้มี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี นำเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและร่วมในพิธีมอบครั้งนี้ด้วย ณ วิหารพระแก้วโกเมน วัดมณีวนารามอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 49,470