สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพลพระนวกะในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ

   วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๑๐.๓๐ น. นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานถวายภัตตาหารเพลแด่พระนวกะที่อุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูปเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีมีผู้เข้าอุปสมบทในโครงการจำนวน ๑๙ รูป  ณ วัดมณีวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
   ในการนี้นางณภัค  เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด อุบลราชธานี มอบหมายบุคคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกในการทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุผู้อุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 143,331