สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีแสดงมุทิตาวารานุสรณ์แด่ผู้เกษียณอายุราชการจังหวัดอุบลราชธานี

   วันพฤหัสบดีที่  ๒๙ กันยายน  ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น.  นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีมุทิตาวารานุสรณ์ แด่ผู้เกษียณอายุราชการ จังหวัดอุบลราชธานี  ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 180,425