สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการอบรมโครงการรับเงินศาสนสมบัติกลางจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เข้าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

      วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาวนุสรา เดชะคำภู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ และนายวงศ์สถิตย์ ศุภสุข นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรมโครงการรับเงินศาสนสมบัติกลางจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เข้าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เข้าร่วมการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting) โดยมีนางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 809,819