สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะตำบล และตราตั้งเจ้าอาวาส ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพระพุท ธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจงประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๒) จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมการวางแผนการก่อสร้างอุโบสถ วัดสารพัดนึก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีทำบุญฉลองสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ในโอกาสที่ พระมหาประเสริฐ มหาวีโร ป.ธ.๔ น.ธ.เอก เจ้าอาวาสวัดสระบัว ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูเจ้าอาวาสวัดราษฏร์ชั้นโท ในราชทินนามที่ครูปริยัติวราภิมณฑ์

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 274,734