สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานเสวนาธรรม "ธรรมวิชัยสู่ศตวรรษแห่งธรรม" และจุดเทียนแห่งธรรม ณ อุบลราชธานี เมืองกัมมัฏฐานโลก สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในเขตท้องที่อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบการขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ตามข้อ ๒๖ ของกฎกระทรวงการสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธีตัดหวายลูกนิมิตและผูกพัทธสีมา วัดโนนศรีวิไล สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 809,877