สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

      วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาวนุสรา เดชะคำภู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ พวงเพชร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายวีระชัย ประสาร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีนายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 274,790