สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ออกตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

        วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  นางณภัค  เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางเพลินพิศ น้อยคนดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ พร้อมด้วยนางสาวนุสรา เดชะคำภู  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ  และนางสาวปิยภัทร สายสุข นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ออกตรวจติดตาม กำกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป  ณ วัดวารินทราราม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

          ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯต่อไป
          ในการนี้  ได้รับความร่วมมือจากเจ้าอาวาสวัด และกรรมการวัดด้วยดี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 274,777