สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ของจังหวัดอุบลราชธานี

      วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางเพลินพิศ น้อยคนดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเสนาธิการทหารบก มณฑลทหารบทที่ ๒๒ เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องติดตามสถานการณ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 274,792