โปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลพระภิกษุ สามเณร ที่มีพรรษา 1 ขึ้นไป (MS Access)

โปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลพระภิกษุ สามเณร ที่มีพรรษา 1 ขึ้นไป ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 32/2561 มติที่ 672/2561 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561


image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
rar ฐานข้อมูลพระภิกษุสงฆ์และสามเณร (ว่าง).rar |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 425,436