สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวงและตรวจเยี่ยมสนามสอบในการสอบนักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปี ๒๕๖๖ ประจำวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ วัดสุปัฏนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี วัดวารินทราราม อำเภอวารินชำราบ และวัดโพธิ์ตาก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวงและตรวจเยี่ยมสนามสอบในการสอบนักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปี ๒๕๖๖ ประจำวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ วัดแสงเกษม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอ (กพข.) การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวงและตรวจเยี่ยมสนามสอบในการสอบนักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปี ๒๕๖๖ ประจำวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ วัดศรีโพธิ์ชัย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวงและตรวจเยี่ยมสนามสอบในการสอบนักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปี ๒๕๖๖ ประจำวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ วัดวารินทราราม และวัดมณีวนาราม

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 425,545