สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่สำรวจและถวายคำแนะนำวัดประสบวินาศภัย (อัคคีภัย) ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เชิญพวงมาลาวางที่หน้าหีบศพ พระราชพิพัฒน์วัชโรดม (คำ นิสฺโสโก) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีชี้ระวังแนวเขตที่ดินวัดในเขตเทศบาล สำนักงานพระพุทธศาสนา​จังหวัด​อุบล​ราชธานี​ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดในเขตจังหวัด​อุบล​ราชธานี​ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจรายงานการขอตั้งวัด อำเภอน้ำยืน และอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 114,387