พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เชิญเครื่องสักการะ ถวายแด่พระปัญญาวชิรโมลี เนื่องจากอายุวัฒนมงคลครบ ๔๙ ปี พศจ.อุบลราชธานี ประสานงานการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายที่ ๑๐๑ - ๑๐๒ พศจ.อุบลราชธานี ประสานงานการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายที่ ๙๗ - ๑๐๐ พศจ.อุบลราชธานี ประสานงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จัดการศพโควิด 19 (สัปเหร่อ) รับวัคซีนชิโนฟาร์ม เข็มที่ ๑ พศจ.อุบลราชธานี ประสานงานการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายที่ ๙๖

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 43,315