พศจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ชี้แจง ถวายความรู้ การใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนบูรณะฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จังหวัดอุบลราชธานี ในเขตอำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอตระการพืชผล พศจ.อุบลราชธานี กราบถวายสักการะพระเถระ ขอพรเพื่อความสิริมงคลเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาคัดเลือกสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 พศจ.​อุบล​ราชธานี​ รับมอบใบอนุญาต​ขอใช้ที่ราชพัสดุ พศจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 77,543