เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ พร้อมคณะเยี่ยมวัดที่ประสบอุทกภัย มอบชุดเครื่องบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัย และสำรวจระดับน้ำในพื้นที่ริมแม่น้ำมูล จังหวัดอุบลราชธานี พศ. ร่วมกับสำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๐ มอบถวายเจลแอลกอฮอล์แก่คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมภริยา ทำบุญตักบาตรวันธรรมสวนะ พศจ.อุบลราชธานี ประสานงานการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายที่ ๑๒๓ - ๑๒๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เชิญเครื่องสักการะ ถวายแด่พระปัญญาวชิรโมลี เนื่องจากอายุวัฒนมงคลครบ ๔๙ ปี

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 49,492