โครงการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนหนองขุ่นวิทยา

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายวิรอด  ไชยพรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี และนางเพลินพิศ น้อยคนดี ผอ.กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ พร้อมด้วยคณะดำเนินงานตามโครงการฯออกนิเทศ ติดตามกำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธภาพยิ่งขึ้น โดยจัดการประชุม ณ โรงเรียนหนองขุ่นวิทยา มีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน ๕ โรงเรียน ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 43,274