โครงการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมอัมพวันวิทยา

นายวิรอด  ไชยพรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี และนางเพลินพิศ น้อยคนดี ผอ.กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ พร้อมด้วยคณะดำเนินงานตามโครงการฯออกนิเทศ ติดตามกำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธภาพยิ่งขึ้น

โดยวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ได้จัดประชุม ณ โรงเรียน พระปริยัติธรรมอัมพวันวิทยา มีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน ๖ โรงเรียน 
ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัด.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 43,274