พศจ.อุบลราชธานี ประสานงานการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายที่ ๙๖

วันอังคารที่  ๗ กันยายน  ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิรอด ไชยพรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางเพลินพิศ น้อยคนดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์  พวงเพชร  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายกฤษรักษ์ เนียมหอม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประสานงานการนำศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายที่ ๙๖ (เพศหญิง อายุ ๖๕ ปี) ทำการฌาปนกิจ ณ เมรุปลอดมลพิษ วัดสารพัดนึก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยมีพระครูสมุห์ทองชัย  ปญฺญาธโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดสารพัดนึก   เมตตานุเคราะห์ประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิต และมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมดำเนินการและแนะนำการฌาปนกิจศพให้เป็นไปตามมาตรการที่สาธารณสุขกำหนด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 43,235