พศจ.อุบลราชธานี ประสานงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จัดการศพโควิด 19 (สัปเหร่อ) รับวัคซีนชิโนฟาร์ม เข็มที่ ๑

วันอังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิรอด ไชยพรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางเพลินพิศ น้อยคนดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ พวงเพชร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายกฤษรักษ์ เนียมหอม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ประสานงานและร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จัดการศพ โควิด -19 (สัปเหร่อ) เข้ารับวัคซีนชิโนฟาร์ม เข็มที่ ๑ จำนวน ๖ ราย ณ ศาลาคู่เมรุ วัดเลียบ (ธ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับความเมตตาจากพระครูอุบลคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเลียบ (ธ) อนุญาตให้ใช้สถานที่ในการฉีดวัคซีน ซึ่งได้รับการสนับสนุนวัคซีนและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 43,235