พศจ.อุบลราชธานี ประสานงานการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายที่ ๙๗ - ๑๐๐

วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ นายวิรอด ไชยพรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางเพลินพิศ น้อยคนดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ พวงเพชร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายกฤษรักษ์ เนียมหอม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประสานงานการนำศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
- เวลา ๑๒.๓๐ น. รายที่ ๙๗ (เพศหญิง อายุ ๕๘ ปี) ฌาปนกิจ ณ เมรุปลอดมลพิษ วัดทองนพคุณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
- เวลา ๑๓.๓๐ น. รายที่ ๙๘ (เพศหญิง อายุ ๕๑ ปี) ฌาปนกิจ ณ เมรุปลอดมลพิษ วัดไชยมงคล (ธ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
- เวลา ๑๔.๓๐ น. รายที่ ๙๙ (เพศชาย อายุ ๕๙ ปี) ฌาปนกิจ ณ เมรุปลอดมลพิษ วัดพระธาตุหนองบัว (ธ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
- เวลา ๑๖.๐๐ น. รายที่ ๑๐๐ (เพศชาย อายุ ๕๘ ปี) ฌาปนกิจ ณ เมรุปลอดมลพิษ วัดไชยมงคล (ธ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี

โดยมีคณะสงฆ์เมตตานุเคราะห์ประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิต เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา และมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมดำเนินการและแนะนำการฌาปนกิจศพให้เป็นไปตามมาตรการที่สาธารณสุขกำหนด.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 43,309