พศจ.อุบลราชธานี ประสานงานการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายที่ ๑๐๑ - ๑๐๒

วันพฤหัสบดีที่  ๙ กันยายน  ๒๕๖๔ นายวิรอด ไชยพรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวนุสรา เดชะคำภู และ นายปฏิเวช มากานนท์  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประสานงานการนำศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๒ ราย ดังนี้
รายที่ ๑๐๑ (พระภิกษุ อายุ ๘๔ ปี) ทำการฌาปนกิจ ณ เมรุปลอดมลพิษ วัดสารพัดนึก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
รายที่ ๑๐๒ (เพศหญิง อายุ ๕๑ ปี) ทำการฌาปนกิจ ณ เมรุปลอดมลพิษ วัดทองนพคุณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
โดยมีคณะสงฆ์ เมตตานุเคราะห์ประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิต และมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลตระการพืชผล โรงพยาบาลเดชอุด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมดำเนินการและแนะนำการฌาปนกิจศพให้เป็นไปตามมาตรการที่สาธารณสุขกำหนด
ในการนี้ กลุ่มบริษัทเครือถาวรยางยนต์ และคุณธนาพร อนุพันธ์ธางกูร ร่วมถวายปัจจัย แก่คณะสงฆ์.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 43,244