พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เชิญเครื่องสักการะ ถวายแด่พระปัญญาวชิรโมลี เนื่องจากอายุวัฒนมงคลครบ ๔๙ ปี

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.
นายวิรอด  ไชยพรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี และนางเพลินพิศ น้อยคนดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ พร้อมเจ้าหน้าที่
ร่วมพิธีและปฏิบัติงานพิธีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ เชิญเครื่องสักการะ
ถวายแด่พระปัญญาวชิรโมลี เนื่องจากอายุวัฒนมงคลครบ ๔๙ ปี ณ วัดป่าศรีแสงธรรม ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีนายอำเภอโขงเจียม
และคณะครูโรงเรียนศรีแสงธรรม เข้าร่วมพิธี โดยงานพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 43,242