พศจ.อุบลราชธานี ประสานงานการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายที่ ๑๖๘ - ๑๖๙

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายกฤษรักษ์ เนียมหอม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
ร่วมประสานงานการนำศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 2 ราย ดังนี้
 - รายที่ ๑๖๘ (เพศหญิง อายุ ๕๑ ปี) ทำการฌาปนกิจ ณ เมรุปลอดมลพิษ วัดไชยมงคล(ธ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 - รายที่ ๑๖๙ (เพศหญิง อายุ ๕๐ ปี) ทำการฌาปนกิจ ณ เมรุปลอดมลพิษ วัดสารพัดนึก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จากคณะสงฆ์ทั้งสองวัดในการประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิต และมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลวารินชำราบ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมดำเนินการและแนะนำการฌาปนกิจศพให้เป็นไปตามมาตรการที่สาธารณสุขกำหนด.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 67,367