พศจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด โครงการเงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เพื่อพิจารณาการขอรับสนับสนุนงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖
โดยมีนางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เพื่อพิจารณาการขอรับสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖  ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับความเมตตาจาก พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) ของจังหวัดอุบลราชธานี อย่างเคร่งครัด.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 67,233