พศจ.อุบลราชธานี ประสานงานการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายที่ ๑๗๑ - ๑๗๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาวนุสรา เดชะคำภู นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายกฤษรักษ์ เนียมหอม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประสานงานการนำศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๓ ราย ดังนี้
   - รายที่ ๑๗๑ (เพศชาย อายุ ๖๐ ปี) ทำการฌาปนกิจ ณ เมรุปลอดมลพิษ วัดแจ้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
   - รายที่ ๑๗๒ (เพศหญิง อายุ ๗๒ ปี)  ทำการฌาปนกิจ ณ เมรุปลอดมลพิษ วัดสารพัดนึก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
   - รายที่ ๑๗๓ (เพศชาย อายุ ๖๖ ปี) ทำการฌาปนกิจ ณ เมรุปลอดมลพิษ วัดพระธาตุหนองบัว (ธ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จากคณะสงฆ์ทั้ง ๓ วัดประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิต และมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลวารินชำราบ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมดำเนินการและแนะนำการฌาปนกิจศพให้เป็นไปตามมาตรการที่สาธารณสุขกำหนด.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 67,344