พศจ.อุบลราชธานี ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ทุกวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี นางเพลินพิศ น้อยคนดี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัดทุดวันธรรมสวนะ ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระราชธรรมสุธี เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี (ธ) เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ และมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายสมเพชร สร้อยสระคู นายศุภภมิตร เปาริก และนายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 67,392