พระธรรมวิสุทธาจารย์ เจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ) วัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติศาสนกิจและมอบนโยบายพร้อมตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วัันพุธที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๕.๐๐ น.  พระธรรมวิสุทธาจารย์  เจ้าคณะภาค ๑๐  (ธ) วัดบวรนิเวศวิหาร   พร้อมด้วย พระมงคลธรรมวิธาน  เจ้าอาวาสวัดทองเนียม
และ พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)  เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจมอบนโยบายพร้อมตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง  นักธรรมชั้นโท -เอก  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ณ  สนามสอบวัดสุปัฏนารามวรวิหาร  อำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยมีพระราชธรรมโกศล  เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี(ธ)  พระราชธรรมสุธี  ประธานหน่วยสอบ  พระวิบูลย์ธรรมมาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดสุปัฏนารามวรวิหาร  เจ้าคณะอำเภอ  และพระสังฆาธิการร่วมถวายการต้อนรับ
    ในการนี้  นางณภัค  เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี และนางเพลินพิศ  น้อยคนดี  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์  นายสมศักดิ์  ศิริสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ  นำบุคลากรในสังกัด  ถวายการต้อนรับและและอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมสนามสอบในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างดี โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) ของจังหวัดอุบลราชธานี อย่างเคร่งครัด.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 67,231