พศจ.อุบลราชธานี ประสานงานการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายที่ ๑๙๔

   วันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายกฤษรักษ์ เนียมหอม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประสานงานการนำศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายที่ ๑๙๔ (เพศชาย อายุ ๖๔ ปี) ทำการฌาปนกิจ ณ เมรุปลอดมลพิษ วัดสารพัดนึก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระครูสมุห์ทองชัย ปญฺญาธโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดสารพัดนึก นำคณะสงฆ์วัดสารพัดนึกประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิต และมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมดำเนินการและแนะนำการฌาปนกิจศพให้เป็นไปตามมาตรการที่สาธารณสุขกำหนด.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 77,495