พศจ.อุบลราชธานี กราบถวายสักการะพระเถระ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕

   วันจันทร์ที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๕  นางณภัค  เทียนชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมด้วย  นางเพลินพิศ  น้อยคนดี  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์  นำบุคลากรในสังกัด  เข้ากราบถวายสักการะ  พระราชธรรมโกศล  เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธ)  เจ้าอาวาสวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ(ธ)  ณ  อุโบสถวัดวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ(ธ)  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองอุบลราชธานี   ,พระครูสารกิจโกศล  เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี  เจ้าอาวาสวัดมหาวนารามพระอารามหลวง  ณ  วิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง  วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง  อำเภอเมืองอุบลราชธานี , พระราชธรรมสุธี  เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี (ธ) เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม  อำเภอเมืองอุบลราชธานี , พระวิบูลย์ธรรมาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดสุปัฏนารามวรวิหาร  อำเภอเมืองอุบลราชธานี, พระพิพัฒน์วชิโรภาส  เจ้าอาวาสวัดวังอ้อ  ตำบลหัวดอน  อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี , พระครูโสภณอาภากร  เจ้าคณะอำเภอเขื่องใน  เจ้าอาวาสวัดบ้านแขม  ตำบลหัวดอน  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี  และ พระครูปิยจันทคุณ  เจ้าอาวาสวัดป่าจันทราวาส  ณ  พุทธสถานครองราชย์ ๖๐  ปี  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อความเป็นสิริมงคล  เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๕.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 77,527